Is interferentie of problemen met kruisende signalen mogelijk in een grote groep fietsers die allemaal met SRAM RED eTap rijden?

Nee. We hebben dit scenario uitgebreid getest en er zijn geen schakelsignalen verloren gegaan.