Zijn er remote shifters leverbaar?

Ja. Die worden blips genoemd. Er kunnen twee blips op elke shifter worden aangesloten.