Kan met behulp van software van SRAM of van Quarq de data van een Quarq vermogensmeter worden gecombineerd met de data over de geselecteerde versnelling?

Nee, niet op dit moment.